Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z tym, pragnąc zapewnić Panią/Pana o należytej ochronie danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie przedstawiamy informację, w której dowie się Pani/Pan w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą zbierane, przetwarzane oraz jakie w związku z tym przysługują Pani/Panu prawa.

I Informacje o ochronie danych osobowych

Kto jest Administratorem danych osobowych na stronie internetowej?

Z chwilą wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych Skywater sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-611), ul. Stanisławowska 47, KRS: 0000571428, NIP:  6912511408, REGON: 36227373700000 staje się ich administratorem.

W jaki sposób może się Pani/Pan z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora?

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy
o kontakt pod adresem e-mail: rodo@skywater.pl

W jakim celu i na jakiej postawie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, a więc
ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne?

Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak musi Pani/Pan mieć na uwadze, że podanie danych osobowych jest niezbędne dla zapewnienia Pani/Panu możliwości realizowania działań marketingowych.

Komu udostępnimy Pani/Pana dane osobowe?

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem, Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym. 

Przez jaki czas będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny ze względu na opisane powyżej cele i wykonywanie przez Administratora usługi na Pani/Pana rzecz oraz wymagany przepisami prawa, w tym okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Przy okazji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych gwarantujemy należytą realizację przysługujących Pani/Panu niniejszych praw wynikających z RODO:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, tzn. uzyskania informacji czy dane te są przetwarzane, jaki jest zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, a także jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia wobec Administratora,
 • żądania niezwłocznego sprostowania i uzupełnienia danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzanych danych,
 • żądania przeniesienia danych do innego podmiotu,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
 • wycofania wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (prosimy jednak mieć na uwadze, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny?

Administrator nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób automatyczny i nie poddaje ich profilowaniu.

X

PORADY DOTYCZĄCE WYSOKOJAKOŚCIOWEJ WODY


  X

  przetestuj nasz dystrybutor


   Tłumacz »